Priser og frister

Påmeldingsfrist 20. august 2021

A   KONFERANSE-AVGIFT (OBLIGATORISK)

     Medlemspris BAD, PARK  OG IDRETT kr. 2.975,- (eks. mva.)
     Ikke-medlem kr. 3.975,- (eks. mva.)

B   DELTAKERPAKKE med overnattingenkeltrom med helpensjon onsdag 20.10. – fredag 22.10. og festmiddag torsdag 21.10.

     eksklusive konferanseavgift (se pkt. A) kr. 4.975,- (inkl. mva.)

C   DELTAKERPAKKE uten overnatting med lunsj, kaffepauser  og middag, eksklusive konferanseavgift (se pkt. A)

     For hele konferansen, kr. 3.475,- (inkl. mva.)

STUDIETUR

Se eget program – pris kr. 3.995,- (eks. mva.) med middag og overnatting i enkeltrom fra tirsdag 19.10 til onsdag 20.10 2021.

Arrangøren bekrefter deltagelsen ved fakturering. Ved avbestilling innen 15. september 2021, 
debiteres 50% – etter denne dato ingen refusjon. Deltagelsen kan overdras til annen person.