Personvernerklæring

I Foto-, Presse- & PR-Service AS sin personvernerklæring kan du lese om hvorfor vi lagrer personopplysninger og hva vi bruker disse opplysningene til.

Foto-, Presse- & PR-Service AS sin personvernerklæring, versjon 1.3, 20. november 2018

Foto-, Presse- & PR-Service AS bruker og lagrer bare personopplysninger som du selv oppgir til oss, og som er nødvendige for at du effektivt og trygt skal kunne bruke våre løsninger. Vi behandler opplysningene om deg på en sikker og ansvarlig måte, i samsvar med personopplysningsloven.

For å være sikre på at du er kjent med dette må du gi oss samtykke før du kan registrere kundeprofil i vårt nyhetsbrev. Samtykke gir du enkelt ved å bekrefte at du har lest og akseptert våre betingelser når du får spørsmål om dette.

Under finner du Foto-, Presse- & PR-Service AS sin personvernerklæring i sin helhet, presentert i henhold til § 19 i personopplysningsloven, og i tråd med anbefalingene fra Datatilsynet.

Hvis du har spørsmål vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt oss på badeteknisk@badeteknisk.no eller på telefon 950 68 540 hvis det er noe vi kan hjelpe deg med.

Hvem vi er

Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum utgis av forlaget Foto-, Presse- & PR-Service AS. Tidsskriftet ble etablert i 1986, og utgis i samarbeid med foreningen BAD, PARK OG IDRETT. Badeteknisk Forum utkommer med fire årlige utgaver, og er landets eneste bransjedekkende spesialpublikasjon innen prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg.

Badeteknisk Forums formål er å bygge opp et fagmiljø, og å utvikle fagkunnskap innen svømmehallsbransjen. Fagtidsskriftet presenterer de til enhver tid aktuelle nyheter som finnes i bransjen, og innenfor aktuelle kurs og seminarer. Økt fagkunnskap vil kunne spare anleggs-eierne for betydelige beløp.

Redaksjonens og utgivers adresse
Foto-, Presse- & PR-Service AS
v/redaktør Bo Norseng
Postboks 153
2302 Hamar
Tlf.: 950 68 540
E-post: badeteknisk@badeteknisk.no

Postadresse
Fagtidsskriftet Badeteknisk Forum
Postboks 153
2302 Hamar

Redaktør/redaksjon/abonnement
Bo Norseng
Tlf.: 950 68 540
E-post: bo@badeteknisk.no

Om personvern og sikkerhet

Med personopplysninger mener vi informasjon som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være for eksempel navn, telefonnummer, adresse og historikk. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene.

Foto-, Presse- & PR-Service AS har ansvar for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi tar vare på, og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern.

Under kan du lese om informasjon vi hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker, lagrer og beskytter informasjon vi har om deg.

Rammene for Foto-, Presse- & PR-Service AS sin behandling av personopplysninger

Foto-, Presse- & PR-Service AS sin behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Vi ber om personopplysninger fra deg bare når det er nødvendig for at vi skal kunne levere deg tjenester på en tilfredsstillende måte.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Noen typiske eksempler på personopplysninger vi behandler er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling betyr i denne sammenhengen enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av to eller flere av disse.

Foto-, Presse- & PR-Service AS sin behandling av personopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Det er derfor du må akseptere våre betingelser før du registrerer eller oppdaterer kundeprofilen din hos Foto-, Presse- & PR-Service AS. Du kan når som helst, og uten å oppgi en grunn, trekke tilbake ditt samtykke. Kontakt oss på badeteknisk@badeteknisk.no eller på telefon 950 68 540 for hjelp til dette. Vi vil da slette eller anonymisere alle opplysninger om deg som vi ikke er pålagt å oppbevare i en tidsperiode i henhold til gjeldende lovverk.

I enkelte tilfeller behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser knyttet til en avtale. I slike tilfeller har vi hjemmel til behandling av personopplysninger uten å innhente samtykke.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Formålet med Foto-, Presse- & PR-Service AS sin behandling av personopplysninger er først og fremst å følge opp kundeforhold, og å levere de tjenestene vi tilbyr våre kunder.

Om hvilke personopplysninger som behandles

Vi behandler kun personopplysninger vi mottar direkte fra kunden.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Foto-, Presse- & PR-Service AS deler ikke opplysninger om deg med andre, med mindre det er nødvendig for å levere de avtalte tjenestene. Det kan for eksempel være adresseinformasjon som vår distributør trenger for å levere bestilte varer hjem til deg.

Innsyn, retting og sletting

Du har krav på å få vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg, i henhold til personopplysningsloven § 18. Hvis noen av opplysningene vi har registrert om deg er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at vi retter opp i henhold til personopplysningsloven § 27.

Vi sletter opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra formålet de ble lagret for, i henhold til personopplysningsloven § 28. Du kan også selv kreve at opplysninger om deg slettes. Du trenger ikke å oppgi noen grunn. Vi vil da slette eller anonymisere alle opplysninger om deg som vi ikke er pålagt å oppbevare i en tidsperiode i henhold til gjeldende lovverk.

Dersom du aktivt velger å ikke gi samtykke når du blir bedt om det vil alle opplysninger vi ikke er pålagt å beholde om deg slettes innen to virkedager.

Ta kontakt med oss på badeteknisk@badeteknisk.no eller på telefon 950 68 540 dersom du ønsker innsyn, retting eller sletting av opplysninger, eller hvis du ønsker mer informasjon.

Bruk av informasjonskapsler («cookies»)

Ved å bruke 2021.badeteknisk.no aksepterer du at det lagres informasjonskapsler, såkalte cookies, fra din bruk av nettstedet på Internett-serveren, dersom du ikke aktivt blokkerer slik lagring. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7b.

Internettstatistikk

Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på vårt nettsted med Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 123.456.789.123, brukes bare 123.456.789.XXX. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Administrasjon av vår nettside

Vi administrerer verktøy for måling og sporing ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.

Informasjonskapsler Google Analytics

Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over.

Informasjonskapsler WordPress

Vår publiseringsløsning (CMS) plasserer to informasjonskapsler på din maskin. Disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.

Skru av informasjonskapsler i din nettleser

Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles annonseinnstillinger. Du kan også velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvalgssiden for Network Advertising Initiative.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no).

Endringer i vilkårene

Ved fremtidige vesentlige endringer i vår personvernerklæring (teksten på denne siden) vil du bli orientert om dette, og bli bedt om å bekrefte at du aksepterer (gir ditt samtykke til) de oppdaterte vilkårene.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på badeteknisk@badeteknisk.no eller på telefon 950 68 540 dersom du har spørsmål til Foto-, Presse- & PR-Service AS sin behandling av personopplysninger.

Dersom du mener Foto-, Presse- & PR-Service AS har behandlet data om deg i strid med våre egne retningslinjer eller gjeldende lover eller regler, kan du klage til Datatilsynet.