Informasjon

Kontakt

E-post: badeteknisk@badeteknisk.no
Per Rune Eknes, tlf. 922 34 847 – prosjektleder Badeteknisk 2021
Nina Forberg Edwardsen, tlf. 922 00 419 – daglig leder BAD, PARK  OG IDRETT

”Badeteknisk 2021” arrangeres for 18. gang i 2021. Konferansen går også denne gangen av stabelen på Hamar, men på et nyrenovert og utbygget Scandic Hotel/Hamarhallen.

De 17 foregående arrangementene har vist en god utvikling, og alt ligger vel til rette for nok en vellykket konferanse med utstilling. Arrangør for ”Badeteknisk 2021” er fagtidsskriftet Badeteknisk Forum i faglig samarbeid med BAD, PARK OG IDRETT. Som på de foregående arrangementene vil utstillingen foregå i Hamarhallen – beliggende vegg-i-vegg med forelesningssalene.

Bransjeforum

”Badeteknisk 2021” er et forum hvor bransjens leverandører, organisasjoner og brukere samt beslutningstagere og driftspersonell, møtes for å diskutere nåtidens og fremtidens behov og løsninger. Konferansen og utstillingen har til hensikt å gi alle som er berørt av og har interesse for bade- og svømmeanlegg, et spennende, innovativt og godt tilbud til å kunne følge med i bransjens rivende utvikling og etablere et solid faglig nettverk.

God investering

Arrangementets ulike deler vil foregå under samme tak, slik at ”Badeteknisk 2021” i likhet med tidligere år, også denne gangen vil kunne gi et godt sosialt utbytte, et forhold som sees på som kanskje det aller viktigste ved slike sammenkomster. Det å kunne møte andre i samme bransje og ikke minst kolleger i en uformell men samtidig faglig sammenheng, er av største betydning. Den kunnskap og informasjon som gjøres tilgjengelig under konferansen er svært verdifull for deltagerne, og vil kunne resultere i store driftsmessige besparelser for anleggseierne.

Man har sett gjentatte eksempler på unødvendige og kostbare investeringer og driftsformer ved mange bade- og svømmeanlegg fordi ledelsen rett og slett ikke har oversikt over bransjen generelt, og dens ulike fagfolk, leverandører og konsulenter spesielt. Deltakelse på ”Badeteknisk 2021” er derfor en verdifull investering.

Seminarer

Seminarprogrammet og temaene som er valgt er aktuelle både i nåtid og for fremtiden. Programkomitéen har forsøkt å vektlegge dagsaktuelle temaer som vil berøre hele bransjen den nærmeste fremtid. De ulike foredragsholderne innehar stor kompetanse og faglig dyktighet på sine områder.

Utstillingen

I likhet med tidligere arrangementer, er konferansen og utstillingen lagt opp slik at deltagerne selv skal kunne tilpasse sitt eget program i forhold til egen-interesse og -behov, og få god tid til å oppsøke utstillerne. De deltakende leverandører, bedrifter og konsulenter er spesielt invitert til ”Badeteknisk 2021”, og dekker alle fagområder innen bransjen.

Bransjens leverandører inviteres også til å avholde utstillerseminar og demonstrasjoner fortløpende under konferansen.

Påmeldingsfristen er 20. august 2021.