Bransjepris

Utlysning- årets bransjepris

BAD, PARK OG IDRETTs hederspris for bade- og svømmeanlegg.

Prisen skal deles ut for 15. gang under det 18. Badeteknisk-arrangementet i 2021.

For tildeling av prisen heter det i statuttene:
Prisen kan deles ut til enkeltpersoner som arbeider i eller med bad, som på en særdeles måte har bidratt til at bade- og svømmeanlegg har blitt profilert på en positiv måte.

Prisen kan også deles ut til offentlige og private bade- og svømmeanlegg (nybygg, gamle bygg, rehabiliterte/ombygde bygg), hvor det er vist forståelse for god byggeskikk og gode funksjonelle løsninger.

Likeså hvor det er bidratt til et levende miljø i og omkring anlegget, samt at anlegget er drevet etter et helhetlig og realistisk driftskonsept.

Prisen består av et hedersbevis i form av diplom og et reisestipend.

Vi oppfordrer med dette alle til å komme med forslag til kandidater.

Forslag med begrunnelse sendes
BAD, PARK OG IDRETT, PB 4014 US, 0806 Oslo, eller på epost til badparkogidrett@nih.no

Forslagsfrist: 1. september 2021

Tidligere prisvinnere

1993 Karel Stork, arkitekt MNAL
1994 Sven-Erik Eriksen, driftsleder NiH, Oslo
1997 Magne Magnesen, idrettsavd. i Bergen
1999 Greger Egseth, Gamlingen Bad, Stavanger
2001 Eva Hansen, Berger Svømmehall, Bærum
2003 Jahn Haldorsen, planlegger Oslobadene
2005 Inger Døviken, Furumo svømmehall
2007 Lambertseter Svømmeklubb, Oslo
2009 David Koht-Norbye og Geir Berntsen
2011 Inger Christiansen Bagle, Asker kommune
2013 Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund
2015 Eyvind Øglænd Marcussen, Asplan Viak as
2017 Jan Willy Birkelund, Østfoldbadet
2019 Øystein Amundsen, ENWA Badeanlegg as