Velkommen til fagkonferansen «Badeteknisk 2021»

bransjeforum for bade- og svømmeanlegg

20. – 22. oktober 2021 – Hamar

Fagkonferansen «Badeteknisk 2021» med utstilling arrangeres på nye Scandic Hotel/Hamarhallen, Hamar, 20. – 22. oktober 2021 – med forutgående studietur 19. oktober til mange spennende bade- og svømmeanlegg i Østlandsområdet.

Vi ønsker alle deltagere og utstillere fine fagdager, og håper alle får et godt faglig og sosialt utbytte av bransjesamlingen.

Vi ønsker vel møtt til «Badeteknisk 2021».

ARRANGØRER

Velkommen til Badeteknisk 2021

Bade- og svømmeanleggs-bransjens største og viktigste fagsamling, fagkonferansen Badeteknisk 2021 med utstilling, går av stabelen 20.–22. oktober 2021 på nye Scandic Hotel på Hamar, med forutgående spennende studietur 19. oktober 2021.

Les mer